Skip to content

Lagerhal fra O.B.Wiik – tilpasset kundens behov

Borg Havn i Østfold har flere forskellige lejere. Derfor bruger de O.B.Wiik-haller, som kan tilpasses de enkelte aktørers forskellige behov.

– En god og hurtig løsning

Havneaktiviteterne for både Fredrikstad og Sarpsborg kommune varetages af Borg Havn. I løbet af et år håndterer selskabet flere end 1,5 millioner tons varer. Lejerne repræsenterer desuden et bredt spektrum af brancher med alt fra jern- og stålprodukter til stykgods, våd- og tørbulk samt landbrugs- og skovprodukter.

Dette stiller naturligvis høje krav til lagerkapacitet og -faciliteter, og fordelt over de to terminaler på Øra (Fredrikstad) og Alvim (Sarpsborg) benytter Borg Havn seks presenninghaller fra O.B.Wiik.

– Presenninghaller er en rigtig god løsning for os i forhold til arealforbruget. De er også hurtige at montere, kommenterer teknisk chef Pål Erling Johnsen.

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Han understreger samtidig, at deres haller skal tilpasses de aktuelle kunders behov. Der er altid krav om et bestemt areal samt forskellige ønsker til døre, lys, loftshøjde, ventilatorer og så videre. WiikHallen og de forskellige typer af tilbehør er udviklet for at imødekomme disse behov, da kortlægning og tilpasning i forhold til hver enkelt kunde altid ligger til grund for opstilling af nye haller.

Specialdesignet for optimale løsninger

De sidste tre presenninghaller, som O.B.Wiik har leveret til netop Borg Havn, er et godt eksempel – hallerne er specialdesignet til projektlast for Nexans Norway AS, som er en førende leverandør af kraft-, tele-, installations- og varmekabler i Norge.

– Samarbejdet med O.B.Wiik har været vældig godt, fra tilbudsfasen og ind i kontraktfasen. Vi er altid kommet frem til gode løsninger, som vores lejere kan godkende. Hvad Nexans haller angår, havde vi vores lejer med i processen, sammen med entreprenøren, for at finde den bedste løsning, afslutter Johnsen.

Én milliard til udbygning

I april 2017, i kølvandet på en ny national transportplan, blev det besluttet at afsætte en milliard kroner til udbygning af Borg Havn. Formålet med udbygningen er at sikre, at større fragtskibe trygt kan anløbe havnene uden at risikere at støde på grund. I Østfold udgør den vareproducerende industri en betydelig del af erhvervslivet, og store dele af transporten foregår via søvejen.