Skip to content

O.B.Wiik teamer op med miljøet

Som alle andre må vi erkende at også vores virksomhed har en indvirkning på miljøet, både gennem vores egen drift og indirekte via vores kunder og leverandører. Vi ønsker at tage ansvar for vores miljøpåvirkning. Det skal forpligte os og indarbejdes i den daglige drift og bidrage til, at O.B. Wiik er en tydelig bidragsyder til gode løsninger i miljøarbejdet inden for vores branche.

Cirkulær økonomi gennem udlejning af haller og telte
En stadig større del af vores haller og arbejdstelte bliver lejet ud, når vores kunder har midlertidige behov. På den måde reduceres den samlede produktion af haller og telte betragteligt. Det giver også kunderne fordele, både i form af fleksibilitet og lav kapitalbinding. Og for os betyder det, at vi gennem en mere optimeret drift kan begrænse antallet af haller og telte ved af fordele de eksisterende produkter mere effektivt. Samlet set skaber det et lavere Co2-aftryk og er mere bæredygtigt både for miljøet og økonomien, når vi kan cirkulere vores produkter hvor kundernes behov er.

Miljøhensyn indarbejdet i kernevirksomheden.
For at følge op og forpligte os i miljøarbejdet, har vi skabt et effektivt miljøledelsessystem. Dette indebærer en forpligtelse til løbende at forbedre miljøforholdene og vores CO2-udledning samt at overholde myndighedernes krav og de krav, som O.V. Wiik har stillet til sig selv.

Og her er der ingen der kan «krybe» udenom. Hele O.B. Wiik er bundet af miljøpolitikken. Alle enheder i koncernen skal vurdere deres forhold til og påvirkning af miljøet og inddrage miljøforhold i alle styrende dokumenter, hvor det er relevant. Det betyder også, at miljø- og klimaforhold vægtes i forretnings- og serviceudviklingen.

Lang levetid giver mindre udslip
Vi tager aktive valg for at give vores produkter så lang levetid som muligt. Vores mål er at produktet vi laver, holder længe. Kvaliteten i det vi leverer gør at produkterne kan stå i udsatte områder i lang tid. Det er ikke kun godt for dig som kunde, men også for miljøet. Men det betyder også, at når en kunde er færdig med at bruge produktet, kan det leve videre hos nogen andre, eller laves om til et andet produkt med et nyt brugsområde.

Vi bruger hovedsageligt aluminium, stål og PVC i vores produktion

  • Aluminium
    Aluminium er et meget miljøvenligt produkt, da det kan genanvendes i det uendelige uden at miste kvaliteten. Cirka 75 % af alt aluminium, der er blevet produceret, er stadig i brug og der kræves kun lidt energi til at omsmelte det til nye formål.
  • Stål
    Stål er mere energikrævnede at fremstille, men har til gengæld en lang levetid. Næsten 90 % af det stål vi bruger, er standardmoduler som kan genbruges i nye projekter og har en lang levetid. Det stål, som ikke er standardmoduler, recirkuleres og genanvendes til andre produkter.
  • PVC-duge
    De PVC-duge, som vi leverer, er godkendte i henhold til REACH-standarden. Kvaliteten på PVC-dugene er blandt de bedste på markedet og har lang levetid. En stationær PVC hal vil typisk have en levetid på +20 år, mens et lejet arbejdstelt vil have mellem 5-7 års levetid.

Når en kunde efter endt leje returnerer de brugte PVC-duge rengøre vi dem, skærer dem op og svejser dem om til nye presenninger, som vi udbyder til salg i vores netbutik. Ved at upcycle brugte PVC-duge til «miljøpresenninger», får dugene en ny og længere levetid. Vi har også etableret et samarbejde med en dansk genbrugs- og upcyclingsvirksomhed, som har genanvendt PVC-dugen til sportstasker, PC-tasker og muleposer.

Genanvendelse, genbrug og recycling.
Vores hovedfokus er at reducere O.B. Wiiks miljøbelastning i forhold til affald og energiforbrug, samt at anvende en høj grad af miljøvenlige produkter i vores produktion. En vigtig rolle for os er i aktivt at påvirke vores kunder, samarbejdspartnere og leverandører til at træffe handlinger og valg, der er gode for miljøet. Derfor forsøger vi altid at fremme genbrug af produkter, brugt-salg, udlejning og tilbyde reparationer fremfor nye produkter.

Når et produkt endelig er opbrugt genbruger vi de brugte PVC-duge til andre produkter såsom miljøpresenninger eller sender dugene videre til en partner som kan lave nye produkter. Duge som ikke kan genbruges kildesorteres og afleveres som specialaffald.

Sådan arbejder vi hos O.B. Wiik kontinuerligt på at skabe en bæredygtig virksomhed, som tager vare på kloden i dag – og i fremtiden.